Stichting Johan Van Geluwe

Het doel van de stichting is de studie van en rond de persoon en het werk van Johan van Geluwe te bevorderen en te coördineren, Het inventariseren en verzamelen van zijn werk en documenten, een fonds op te richten, te eheren en bekendheid te geven/ het steunen en aanmoedigen van geestensverwante kunstenaars.

De bedoeling van de vereniging is om het werk van Johan Van Geluwe in brede kring bekend te maken en voor de toekomstige generaties te bewaren. Een groeiend aantal mensen weet zijn werk naar waarde te schatten.

Met weinig middelen en draaiend op vrijwilligers kan de Stichting op een aantal interessante verwezenlijkingen terugblikken. In samenwerking met uitgeverij Ludion werd een prachtige monografie over de kunstenaar uitgegeven en ruim verspreid. Het uitgebreide diawerk van Johan – die tot de pioniers van het medium behoort – werd gedigitaliseerd. Een ander aspect is de jaarlijkse uitgave van een origineel grafiekwerk van Johan Van Geluwe voor de steunende leden en sympathisanten.

Vriend worden

We hopen van harte dat u de werking een steuntje in de rug geeft. Het is vooral dank zij de talloze bijdragen van even zoveel mensen die de kunst in het algemeen en Johan Van Geluwe in het bijzonder genegen zijn dat al deze initiatieven werkelijkheid worden. In naam van de vereniging en al zijn bestuursleden danken we u van harte voor uw generositeit.

Het lidmaatschap bedraagt 70,00 euro, over te schrijven naar het rekeningnummer 068-2255785-77 (vanuit het buitenland: IBAN BE80 0682 2557 8577 / BIC GKCC BEBB). Daarvoor ontvangt u een unieke prent van Johan Van Geluwe en nodigen we u uit tot de jaarlijkse publieke activiteit. We hopen u daar te mogen verwelkomen.